DET EG HUGSAR BEST

Det eg hugsar best frå barndomen,
er vinden.
No er det ikkje vind att.
Ikkje vind
og ikkje fuglar,
kor skal det då gå ?
Lit

CE DONT JE ME RAPPELLE DE L'ENFANCE

Ce dont je me rappelle de l’enfance,
c’est le vent.
Aujourd’hui
il ne reste plus du tout de vent.
Plus de vent
et plus d’oiseaux,
que va-t-il arriver ?